HomeO asociaci

Pečujeme o českou Spikeball™ Roundnet komunitu

DOKUMENTY

Pro úspěšný zápis do České roundnet asociace si musí přihlášku každý hráč vytisknout, vyplnit a odeslat formulářem na webu.

ČLENSTVÍ

Výhody, práva a povinnosti členů

Členstvím v České roundnet asociaci se stáváte právoplatným členem, který může do působení asociace aktivně zasahovat a hájit zájmy sebe a dalších hráčů na území ČR. Aktuálně máme celkem 3 typy členství – řádné, přidružené a čestné. Práva a povinnosti jsou podrobně popsány v článku IV. stanov ČRA.

Pro to, abyste mohli sbírat body do českého žebříčku, musíte být členy asociace. Jestli si vyberete přidružené členství (které je zdarma) nebo řádné členství (zpoplatněné 400Kč/rok) je zcela na vás. 

Shrnutí základní práv a povinností členů je zde (podrobněji viz Stanovy):

 • Členská práva, která přísluší všem členům:
  • účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti asociace,
  • být informován o činnosti asociace,
  • sbírat body do českého žebříčku,
  • účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
  • uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti asociace,
  • účastnit se jednání orgánů asociace, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
  • změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
  • ukončit kdykoli své členství.
 •  Členská práva, která navíc přísluší jen řádným členům:
  • podílet se na řízení asociace,
  • účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18 let,
  • volit a být volen do všech volených orgánů asociace za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let,
  • využít slevu na startovné na turnajích pořádaných asociací (10% na jakýkoliv turnaj pořádaný ČRA).

ROUNDNET ASOCIACEMY LIDÉ

Výkonna rada České roundnet asociace
http://asociace.roundnet.cz/wp-content/uploads/2019/12/jakub-2.jpg

PředsedaJakub Myšák

http://asociace.roundnet.cz/wp-content/uploads/2019/12/gabca-1.jpg

člen výkonné radyGabriela Myšáková

http://asociace.roundnet.cz/wp-content/uploads/2020/01/2-2.png

člen výkonné radyJiří Karafiát

http://asociace.roundnet.cz/wp-content/uploads/2020/01/1-2.png

člen výkonné radyDominik Hataš

NĚCO MÁLOZ HISTORIE

České roundnet asociace

V roce 2014 jsme roundnet (Spikeball) v České republice začali hrát. Od té doby jsme uspořádali desítky turnajů, soustředění a v roce 2019 jsme společně s Jirkou založili Českou roundnet asociaci, koncem téhož roku se součástí výkonné rady stali také Adéla a Dominik. Jsme zároveň oficiálně podporovanou organizací SRA (Spikeball Roundnet Association recognized) – aktuálně jednou z několika na území Evropy.

Podporujeme nejlepší týmy v České republice a jsme hrdí, že vychováváme skvělé hráče na světové úrovni. Česká roundnet asociace sdružuje všechny, které tento sport baví, ať už na profesionální či amatérské úrovni. Turnaje a jiné akce, které pořádáme, děláme s radostí a snažíme se, abyste se dobře bavili a hlavně aby vám bylo okolo roundnetu dobře. Sdílíme s vámi všechno, co se kolem nás děje. Díky, že jste s námi a pomáháte nám atmosféru kolem roundnetu tvořit.

Processed with VSCO with a5 preset

CHCETE SE PŘIDAT DO ASOCIACE?

ČESKÁ ROUNDNET ASOCIACE

Pečujeme o českou Spikeball™ Roundnet komunitu